Logo Personální poradenství Kruh Telefon
Personální poradenství

Zajímavosti ze světa práce

Aktuality a zajímavosti ze světa práce...

Fluktuace

Slovo, které je vnímáno negativně nejen zaměstnanci, ale i personalisty. Personalista má v hlavě především starost o to, aby našel vhodného kandidáta a aby náklady na jeho přijetí a zaučení byly co nejmenší, pro zaměstnance tato situace vyvolává stres a obavy z toho, aby mezera mezi zaměstnáními byla co nejmenší. I zaměstnanec má obavy o náklady – ale svoje. Známé přísloví říká: „Hypotéka se neptá“. Pravidelný přísun peněz, současně s tím ale i kvalitní práce, dobrý pracovní kolektiv, přiměřené dojíždění do zaměstnání, benefity a mnoho dalších motivátorů – to vše je tím, co řeší každý, kdo je v situaci, kdy mění dobrovolně či nuceně zaměstnání.

Mezi příčiny dobrovolné fluktuace patří výše mzdy, kam patří také nerealistické nastavení odměňování, kdy si zaměstnanec nemůže vydělat takovou částku, jakou si představuje. Nejsou však jediné. Můžeme jmenovat také špatné vztahy na pracovišti, nespokojenost s obsahem či podmínkami práce, nespravedlivé hodnocení a další. Je prokázáno, že motivace pomocí peněžních odměn fungují v pracovním prostředí, kde se jedná o rutinní, opakující se úkony. Pro zaměstnance pracující jako experti, jejichž práce vyžaduje kreativitu, je potřeba, aby centrum motivace leželo více v oblasti smyslu práce, osobního rozvoje a podobně.

Fluktuace však neznamená pouze negativní jev. Obecně se jedná o pohyb, změnu. Bez fluktuace by firmy stagnovaly. Nízká míra fluktuace může odkazovat také na nízké nároky na výkon zaměstnanců, naopak vysoká, že si jen nedokáží udržet. Společnosti se snaží vytvářet příležitosti ke kariérnímu postupu či změnám. Podle studie trhu PwC z letošního roku je průměrná letošní míra fluktuace 15,1%. Nulová fluktuace není stav, kam by měly společnosti směřovat. Taková situace totiž z podstaty věci nepřináší příležitosti k novým impulzům, nápadům, možnostem udržet konkurenceschopnost na trhu.

Život sám je od přírody protkán změnami, nelze se jim vyhnout a nelze stagnovat. Stále se nějak měníme, již jen tím, že nám utíká čas. Ve své práci, ale i obecně v životě hledáme nové výzvy, změny, prostor pro růst a posun. Změna je nejen možná, ale nutná. Pokud se na ní dobře uchazeč o zaměstnání připraví (ať už sám, nebo s přispěním profesionálního poradenství), není důvod se jí bát.

Zdroje:

Human Resources Management 6/20113
Přednáška Podhled odjinud – Karel Nohejl, Pro HR Expo.

Europass

Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není novým certifikátem, pouze souhrnně popisuje kvalifikace. Národní centrum Europassu - www.europass.cz

více...

Integrovaný systém typových pozic (ISTP)

Tvoří se pod gescí MPSV, slouží ke zlepšení komunikace mezi žadateli o zaměstnání a zaměstnavateli.

více...

Banner